سفارش تبلیغ
صبا

تابستان 92 - دریچه ای متفاوت در دنیای وب
...

5 اشتباه مهم دختران و پسران در انتخاب همسر

البته تنها و بهترین راه برای پاسخ به این میل، ازدواج است، اما این مسئله نباید فرآیند انتخاب همسر را تحت الشعاع قرار دهد. به همین دلیل، لازم است:

در این مقاله نیز به 5 اشتباه دیگری می پردازیم که معمولا بسیاری از افراد در جلسات خواستگاری مرتکب می شوند:

1 - تسلیم زرق و برق های مادی و ظاهری طرف مقابل می شویم
بسیاری از ما در انتخاب همسر خود متاثر از عوامل زیادی هستیم، عواملی مانند: پول فرد، جایگاه اجتماعی و نفوذ فرد، ثروت خانوادگی ، شغل، شهرت، زیبایی و...
ادامه مطلب...

روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه "شیخ بهائی" رسید پس از سلام و احوالپرسی از شیخ پرسید: در برخورد با افراد اجتماع " اصالت ذاتیِ آنها بهتر است یا تربیت خانوادگی شان؟
شیخ گفت : هر چه نظر حضرت اشرف باشد همان است ولی به نظر من "اصالت" ارجح است. و شاه بر خلاف او گفت : شک نکنید که "تربیت" مهم تر است.
بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچیک نتوانستند یکدیگر را قانع کنند. بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند.

ادامه مطلب...

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 92/5/14

معلم اسم دانش آموز را صدا کرد ، دانش آموز پای تخته رفت ، معلمگفت: شعر بنی آدم را بخوان ، دانشآموز شروع کرد:بنی آدم اعضای یکدیگرند | که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار | دگر عضوها را نماند قراربه اینجا که رسید متوقف شد ،معلمگفت: بقیه اش را بخوان!
دانش آموزگفت: یادم نمی آید ، معلم گفت: یعنیچی ؟این شعر ساده را هم نتوانستیحفظ کنی؟!
دانش آموز گفت:آخرمشکل داشتم مادرم مریض است وگوشه ی خانه افتاده ،پدرم سخت کارمیکند اما مخارج درمان با?ست
منباید کارهای خانه را انجام بدهم وهوای خواهر برادرهایم را هم داشتهباشم ببخشید

معلم گفت: ببخشید ، همین؟!مشکل داری که داری بایدشعر رو حفظ میکردی مشک?ت تو بهمن مربوط نمیشه!
در این لحظه دانشآموز گفت:تو کز محنت دیگران بی غمی | نشاید که نامت نهند آدمیهمانطوری که ما همراه با زبانی که با آن صحبت میکنیم رشد می کنیم ، با یک زبان دیگر که با آن احساساتمان را بیان می کنیم نیز پرورش می یابیم. در دنیای ارتباطات اگر من با زبان فرانسه و شما با زبان انگلیسی صحبت کنید ، طبیعتا متوجه منظور همدیگر نمی شویم. همین مساله در برقراری ارتباط عاطفی نیز برقرار است. زبانی داریم که به آن " عشق عملی " می گویند که درآن عشقتان را بوسیله کارهایی که انجام می دهید به معشوقتان می فهمانید یا زبان دیگر " وقت گذراندن " نام دارد یعنی اگر کسی را دوست دارید، زمان زیادی را با او می گذرانید و با او کلی صحبت می کنید. برای زنده نگه داشتن عشق ، یادگیری زبان عشق لازم است.
یاد گیری زبان عشق طرف مقابل می تواند رابطه شما با والدین، خواهر و برادر ، همکاران و عشقتان را عمیق تر کند. شاید زبان عشق شما و همسرتان متفاوت باشد در این موارد بهتر است بفهمید که زبان عشق او چیست تا بتوانید از آن زبان هم که برای او قابل درک تر است ،کمک بگیرید  در ادامه شما را با 5 زبان ابراز عشق آشنا می کنیم:

جملات تاییدی
 
زبان عشق

ادامه مطلب...

همانطوری که ما همراه با زبانی که با آن صحبت میکنیم رشد می کنیم ، با یک زبان دیگر که با آن احساساتمان را بیان می کنیم نیز پرورش می یابیم. در دنیای ارتباطات اگر من با زبان فرانسه و شما با زبان انگلیسی صحبت کنید ، طبیعتا متوجه منظور همدیگر نمی شویم. همین مساله در برقراری ارتباط عاطفی نیز برقرار است. زبانی داریم که به آن " عشق عملی " می گویند که درآن عشقتان را بوسیله کارهایی که انجام می دهید به معشوقتان می فهمانید یا زبان دیگر " وقت گذراندن " نام دارد یعنی اگر کسی را دوست دارید، زمان زیادی را با او می گذرانید و با او کلی صحبت می کنید. برای زنده نگه داشتن عشق ، یادگیری زبان عشق لازم است.
یاد گیری زبان عشق طرف مقابل می تواند رابطه شما با والدین، خواهر و برادر ، همکاران و عشقتان را عمیق تر کند. شاید زبان عشق شما و همسرتان متفاوت باشد در این موارد بهتر است بفهمید که زبان عشق او چیست تا بتوانید از آن زبان هم که برای او قابل درک تر است ،کمک بگیرید  در ادامه شما را با 5 زبان ابراز عشق آشنا می کنیم:

جملات تاییدی
 
زبان عشق

ادامه مطلب...

همانطوری که ما همراه با زبانی که با آن صحبت میکنیم رشد می کنیم ، با یک زبان دیگر که با آن احساساتمان را بیان می کنیم نیز پرورش می یابیم. در دنیای ارتباطات اگر من با زبان فرانسه و شما با زبان انگلیسی صحبت کنید ، طبیعتا متوجه منظور همدیگر نمی شویم. همین مساله در برقراری ارتباط عاطفی نیز برقرار است. زبانی داریم که به آن " عشق عملی " می گویند که درآن عشقتان را بوسیله کارهایی که انجام می دهید به معشوقتان می فهمانید یا زبان دیگر " وقت گذراندن " نام دارد یعنی اگر کسی را دوست دارید، زمان زیادی را با او می گذرانید و با او کلی صحبت می کنید. برای زنده نگه داشتن عشق ، یادگیری زبان عشق لازم است.
یاد گیری زبان عشق طرف مقابل می تواند رابطه شما با والدین، خواهر و برادر ، همکاران و عشقتان را عمیق تر کند. شاید زبان عشق شما و همسرتان متفاوت باشد در این موارد بهتر است بفهمید که زبان عشق او چیست تا بتوانید از آن زبان هم که برای او قابل درک تر است ،کمک بگیرید  در ادامه شما را با 5 زبان ابراز عشق آشنا می کنیم:

جملات تاییدی
 
زبان عشق

ادامه مطلب...

.: Designed By Night-Skin.com :.


بازدید امروز: 5
بازدید دیروز: 63
کل بازدیدها: 611865

[ طراحی : نایت اسکین ] [ Weblog Themes By : Night Skin ]